Breaking News

The Big Show: Gabe DeArmond

Gabe DeArmond of Power Mizzou joined us to discuss the Mizzou-South Carolina showdown.